91 452 84 20
///Zaangażowanie

Zaangażowanie

Dlaczego NOW jest firmą zaangażowaną

Wiele swobód którymi cieszymy się dzisiaj, uważamy za pewnik; jedną z nich jest swoboda zakupu suplementów diety i naturalnych produktów służących zdrowiu. Prawo do wyboru witamin i innych składników odżywczych w formie suplementów nie było zagwarantowane w USA aż do roku 1994, kiedy przyjęto prawo dotyczące suplementów diety (Dietary Supplement Health and Education Act), powszechnie znanego jako DSHEA.

NOW zobowiązuje się do utrzymania nienaruszalności DSHEA z wielu istotnych powodów, ale najważniejszym celem jest chronienie wolności zdrowia, którą cieszą się obecnie ludzie w USA.

Jakim regulacjom podlega nasza branża

DSHEA to główne prawo federalne, które reguluje branżę naturalnych produktów. Wbrew niektórym doniesieniom medialnym, nasza branża jest na podstawie tych państwowych przepisów dobrze uregulowana. DSHEA jest najbardziej podstawowym z kilku praw, które dają rządowi federalnemu środki do prawidłowego regulowania produkcji suplementów diety, a także do monitorowania i usuwania wszelkich niebezpiecznych produktów, produktów niewłaściwie oznakowanych lub zawierających niewłaściwe oświadczenia zdrowotne. Według DSHEA, w uregulowaniach prawnych suplementy diety mają swoje miejsce pomiędzy żywnością a farmaceutykami. Suplementy są ściślej regulowane niż żywność, ale – co zrozumiałe – nie są tak ściśle uregulowane jak bardziej niebezpieczne leki farmaceutyczne. Akt prawny DSHEA reguluje również wprowadzanie nowych składników, nie dając przy tym Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) prawa określania z góry które produkty mogą być produkowane i sprzedawane.

Zaangażowanie NOW koncentruje się na ochronie DSHEA w celu zapewnienia powszechnego dostępu do odpowiedzialnie wyprodukowanych suplementów diety.

Więcej szczegółowych informacji na temat DSHEA znajduje się na stronie:
ods.od.nih.gov/About/DSHEA_Wording.aspx

Ochrona dostępu do bezpiecznych i skutecznych suplementów

Inne organizacje zaangażowane na rzecz zdrowia

Te niezależne organizacje wspierają wolność w kwestiach związanych ze zdrowiem, dysponują informacjami na temat nauki oraz bezpiecznego korzystania ze zdrowej żywności, suplementów diety oraz terapii komplementarnych.

Organizacje wspierające konsumentów:

Alliance for Natural Health USA (ANH-USA) – www.anh-usa.org
Alliance for Natural Health (International) – anhinternational.org
Citizens for Health – www.citizens.org
Your Voice for Health (YVFH) – www.yvfh.org

Organizacje branżowe:

American Herbal Products Association (AHPA) – www.ahpa.org
Council for Responsible Nutrition – www.crnusa.org
Natural Products Association (NPA) – www.npainfo.org
Organic Trade Association (OTA) – www.ota.com

Organizacje naukowe:

American Botanical Council – www.herbalgram.org
American Herbal Products Association – www.ahpa.org
American Nutrition Association – americannutritionassociation.org
Natural Health Research Institute (NHRI) – www.naturalhealthresearch.org

W jaki sposób mógłbyś pomóc?

W jaki sposób możesz skontaktować się z Twoimi wybranymi przedstawicielami: www.usa.gov/elected-officials
Wskazówki do działań oddolnych – trzy krótkie wskazówki dotyczące listów do Kongresu

  • Wyraźnie stwierdź, że są TWOIMI przedstawicielami – „Głosuję w Pańskim obwodzie!”
  • Pisz zwięźle, prosto i uprzejmie.
  • Wyjaśnij dlaczego ta sprawa jest dla Ciebie istotna przedstawiając swoją historię – jeśli używasz formularza, dostosuj ją!

Zbudowanie relacji z Twoimi legislatorami poprawia dostępność i komunikację w trudnych momentach.

Wskazówki i informacje dotyczące oddolnych działań można znaleźć tutaj: Kliknij tutaj aby otworzyć plik pdf.

2017-12-15T12:18:04+00:00