91 452 84 20
///Weryfikowanie tożsamości oraz siły działania probiotyków

Weryfikowanie tożsamości oraz siły działania probiotyków

Probiotyczne produkty marki NOW są weryfikowane przy wykorzystaniu najnowszego systemu do identyfikacji i kontroli szczepów bakteryjnych – RiboPrinter® Microbial Characterization System. Jest to zautomatyzowana metoda badania molekularnego, które zapewnia dokładne, powtarzalne i wiarygodne wyniki  oceny szczepów bakteryjnych. Naukowcy pracujący w NOW wykorzystują to potężne i najnowocześniejsze narzędzie aby zagwarantować tożsamość, siłę działania oraz czystość szczepów bakteryjnych zawartych w naszych probiotycznych produktach, a także do identyfikowania mogących wystąpić zanieczyszczeń bakteryjnych, jeszcze przed fazą produkcji.

Materiały probiotyczne do produkcji

System RiboPrinter® daje firmie NOW możliwość przetestowania zamówionych probiotyków jeszcze przed skierowaniem ich do produkcji, w celu zweryfikowania ich tożsamości oraz siły działania. RiboPrinter® identyfikuje poszczególne szczepy analizując ich DNA; jest to najdokładniejsza z aktualnie istniejących metod. Walidacji i potwierdzeniu podlega również faktyczna moc poszczególnych szczepów, zarówno przed dopuszczeniem materiału do produkcji jak i w gotowym produkcie.

Oznacza to, że firma NOW może zagwarantować siłę działania, czystość oraz bezpieczeństwo wszystkich swoich probiotycznych produktów.

Inne materiały do produkcji

Niektóre materiały charakteryzują się zwiększonym ryzykiem zanieczyszczenia bakteryjnego; może to być związane z krajem pochodzenia, czasem trwania transportu, naturalną podatnością materiału a także z innymi czynnikami. Technicy firmy NOW wykorzystują RiboPrinter® do testowania próbek tego rodzaju nie-probiotycznych materiałów dla zidentyfikowania wszelkich znajdujących się w nich bakterii. Pozwala nam to szybko i precyzyjnie ocenić czystość i bezpieczeństwo surowców stosowanych w produkcji.

W przypadku wykrycia zanieczyszczenia niepożądanymi bakteriami materiał zostaje natychmiast wycofany z produkcji i zwrócony dostawcy w celu wyjaśnienia.

Produkty probiotyczne

Po wytworzeniu produktu probiotycznego technicy kontroli jakości NOW jeszcze raz stosują RiboPrinter® do zweryfikowania siły działania oraz sprawdzenia tożsamości szczepu. Pozwala to również potwierdzić stabilność produktu w długim okresie oraz okres trwałości w fazie dystrybucji.

Inne produkty

Gdyby pojawiło się podejrzenie lub doniesienie o zanieczyszczeniu bakteryjnym jakiegoś produktu nie-probiotycznego, RiboPrinter® pomaga technikom NOW zidentyfikować wszystkie obecne w produkcie szczepy bakteryjne, dzięki czemu mogą oni szybko stwierdzić czy produkt jest rzeczywiście zanieczyszczony.

Firma NOW przywiązuję wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów

Na dzisiejszym rynku szybkiego dostarczania zaopatrzenia i szybkiego uzupełniania zapasów, zdolność zidentyfikowania skażenia bakteryjnego przed wprowadzeniem towaru do łańcucha dostaw dla konsumentów ma kluczowe znaczenie. Korzystając z systemu RiboPrinter® firma NOW może w ciągu godzin dokładnie określić rodzaj i siłę działania bakterii probiotycznych oraz zidentyfikować potencjalne zanieczyszczenie.

2019-03-04T16:50:14+00:00