91 452 84 20
///Testowanie tożsamości i czystości olejku eterycznego

Testowanie tożsamości i czystości olejku eterycznego

Wszystko zaczyna się od surowców

Olejki eteryczne stanowią czysty wytwór roślin z których pochodzą, jednakże proces ich pozyskiwania jest niezwykle skomplikowany i określa go wiele zmiennych, a każda z nich ma istotny  wpływ na jakość końcowego produktu. Jedną z najważniejszych zmiennych jest dostarczony surowiec. Jako marka NOW® Solutions przez lata wypracowaliśmy długotrwałe relacje z wieloma hodowcami roślin, co pozwala nam zapewnić dostępność surowców odpowiedniej jakości do produkcji olejków eterycznych.

Jednakże są takie czynniki jak warunki panujące na globalnym rynku czy też nieprzewidziane zjawiska pogodowe, które mogą zakłócić dostawy pewnych olejków z roku na rok, czy nawet w trakcie sezonu. Jak to jest z wieloma naturalnymi produktami, kiedy ich podaż się kurczy pojawiają się problemy z jakością. Przez lata mogliśmy zaobserwować przykłady rozcieńczania olejków, stosowania substytutów, a nawet wykorzystywania syntetycznych alternatyw zamiast naturalnych olejków.

Weryfikowanie tożsamości i czystości

W jaki zatem sposób marka NOW® Solutions konsekwentnie zapewnia tożsamość oraz czystość oferowanych olejków eterycznych? W jaki sposób chronimy swoich dystrybutorów oraz klientów i  zapewniamy, że dostają taki produkt za jaki zapłacili? Stosujemy w tym celu najnowocześniejsze testy i analizy oraz rozmaite metody kontroli, a między innymi:

  • Testowanie tożsamości i czystości
  • Wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w kompendium The Essential Oils dr Ernesta Guenthera oraz w Fenaroli’s Handbook of Flavor Ingredients, pod redakcją dr George A. Burdocka, do zweryfikowania rodzaju olejku eterycznego
  • Historię dostarczania wysokiej jakości materiałów przez dostawcę/ hodowcę
  • Porównywanie aromatów
  • Sprawdzanie sposobu przetwarzania olejku dla zapewnienia, że stosowane metody ekstrakcji są właściwe
  • Stosowanie odpowiednich ostrzegawczych sformułowań, przewidzianych w regulacjach

Ponieważ tożsamość i czystość są podstawowymi cechami każdego olejku eterycznego, weryfikowanie tych właśnie cech jest najlepszym sposobem zapewnienia jakości olejku. W NOW® Solutions nasz program testowania tożsamości i czystości obejmuje cztery osobne testy.

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS) 

Ta wyrafinowana technika analityczna wykorzystuje specjalistyczną technologię do rozdzielania olejku eterycznego na poszczególne składniki do analizy. Nasi chemicy biorą wyniki analizy spektrometrii mas i porównują je ze standardową analizą dla konkretnego ocenianego rodzaju olejku, zwracając szczególną uwagę na obecność i udziały zawartości kluczowych, identyfikujących składników oraz unikalnych markerów.

Braki pewnych składników i markerów wskazują, że olejek pochodzi z niewłaściwego gatunku rośliny, zaś wykrycie składników, które normalnie są nieobecne generalnie wskazuje na zafałszowanie innymi, tańszymi olejkami eterycznymi, substancjami zapachowymi, plastyfikatorami i innymi niepożądanymi dodatkami. NOW prowadzi takie testy w swoim własnym, wewnętrznym laboratorium, przeznaczonym do analizowania tą właśnie metodą.

Spektroskopia fourierowska w podczerwieni (FTIR) 

Inna wyrafinowana technika analityczna którą wykorzystujemy to spektroskopia w podczerwieni. W tej analizie próbka jest prześwietlana wiązką promieniowania z badanego zakresu częstotliwości podczerwieni, która pobudza wiązania chemiczne w składnikach próbki, wywołując ich drgania. Każdy związek ma inny rozkład częstotliwości drgań (zwany widmem), wynikający z obecnych w nim charakterystycznych wiązań i ten rozkład stanowi jakby “układ linii papilarnych” badanego materiału.

Również każdy olejek eteryczny ma swoje charakterystyczne widmo. Wysoko wyszkoleni chemicy porównują widmo próbki ze standardowym widmem dla danego olejku, aby sprawdzić tożsamość próbki. Nieprawidłowe rozkłady spektralne wskazują na obecność obcych składników i zafałszowanie materiału z którego pochodzi próbka.

Chociaż te dwie techniki są bardzo różne, łączne zastosowanie zarówno chromatografii gazowej ze spektrometrią mas jak i spektroskopii w podczerwieni zapewnia niezwykle dokładne sprawdzenie tożsamości oraz czystości.

Współczynnik załamania

Badanie współczynnika załamania to technika analityczna, w której światło przechodzi przez cienką warstwę próbki umieszczoną pomiędzy dwoma pryzmatami wykonanymi z agatu. Mierzony jest stopień załamania światła i wynik pomiaru zostaje porównany z wartością dla wzorcowego olejku eterycznego. Każdy olejek eteryczny, ze względu na swój unikalny skład chemiczny, załamuje światło w innym stopniu; zatem zmierzone załamanie wskazuje nie tylko tożsamość substancji, ale również, co ważniejsze, jej czystość. Olejek rozcieńczony innymi substancjami wykazuje niedopuszczalną niezgodność współczynnika załamania światła. Badanie współczynnika załamania stanowi jeszcze jedną technikę analizy wykorzystaną do potwierdzenia tożsamości i czystości olejku eterycznego.

Ciężar właściwy

Ta względnie prosta technika analityczna porównuje gęstość próbki materiału z próbką odniesienia w celu zweryfikowania tożsamości materiału. Pewne rodzaje zafałszowania powodują niedopuszczalną niezgodność ciężaru właściwego, co daje naszym technikom jeszcze jedno narzędzie do określenia tożsamości i czystości olejku eterycznego.

Wiele zależy od testowania

Łączne stosowanie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas, spektroskopii w podczerwieni, badania współczynnika załamania światła oraz ciężaru właściwego, a także możliwość wykonywania tych skomplikowanych testów na miejscu i na każde żądanie zapewnia marce NOW® Solutions i naszym klientom solidną gwarancję tożsamości i czystości naszych olejków eterycznych. Tym testom podlegają wszystkie nasze olejki eteryczne.

Połączenie wyników wszystkich tych technik pozwala naszym technikom określić pełną charakterystykę olejku.

Uwagi o klasie terapeutycznej

Określenie olejków eterycznych jako klasy terapeutycznej ma zastosowanie do olejków, dla których niezależna lub jakaś inna działająca zgodnie z ustawowymi regulacjami organizacja stworzyła jakoby monograficzne opracowanie, które każda marka może wykorzystać do określenia jakości. Przeanalizowaliśmy informacje dotyczące tej klasy i doszliśmy do wniosku, że “klasa terapeutyczna” to w istocie jedynie termin marketingowy używany przez niektóre marki, ponieważ nie ma żadnego autorytatywnego organu ani organizacji potwierdzającej zasadność użycia tego terminu.

Zatem kiedy następnym razem poszukując olejków eterycznych natrafisz na termin klasa terapeutyczna, będziesz mieć świadomość że nie ma on rzeczywistego przełożenia na jakość, czystość czy bezpieczeństwo olejku eterycznego.

Czystość olejków eterycznych – przewodnik (PDF)

Pobierz nasze opracowanie Czystość olejków eterycznych – przewodnik (PDF). Zawiera ono najaktualniejsze przykłady testów dla poszczególnych olejków. Nasza Grupa ds. Zapewnienia Jakości okresowo aktualizuje te testy, a dodatkową aktualizację przeprowadza gdy rozpoczynamy współpracę z nowym hodowcą/dostawcą lub kiedy pojawia się problem z dostawą określonego olejku. Aktualność danych do testowania wszystkich naszych produktów utrzymuje Grupa ds. Zapewnienia Jakości.

W NOW® Solutions bardzo poważnie podchodzimy do zapewnienia jakości i czystości naszych olejków eterycznych. Dokonaliśmy długoterminowych inwestycji w aparaturę i w profesjonalną kadrę, niezbędną dla zapewnienia tożsamości, czystości i jakości naszych olejków i ściśle współpracujemy z naszymi hodowcami i dostawcami, aby zapewnić odpowiednią jakość surowców. Dbając o wszystkie aspekty jakości olejków eterycznych gwarantujemy, że nasz klient dostanie w buteleczce dokładnie  to, co jest na etykietce.

Mieszane olejki eteryczne marki NOW® Solutions są produkowane z poszczególnych olejków, które były przetestowane.

2018-08-14T13:48:10+00:00