91 452 84 20
///Produkcja suplementów marki NOW

Produkcja suplementów marki NOW

Testowanie ma decydujące znaczenie

Zakup składników najwyższej jakości to zaledwie pierwszy krok w procesie produkcyjnym. Po odebraniu składników nasz zespół ds. jakości zaczyna prowadzić testy, aby zweryfikować ich skład i czystość w naszych najnowocześniejszych, wewnętrznych laboratoriach analitycznych. Bardzo niewiele firm dysponuje własnym zapleczem, aparaturą i personelem do przetestowania swoich produktów oraz składników. W NOW przeprowadzamy około 16 000 testów miesięcznie, wszystkie w naszych własnych obiektach, przy użyciu własnej aparatury, a wykonują je nasi technicy. Przeprowadzane przez nich testy obejmują badanie przesiewowe w celu wykluczenia obecności substancji które zafałszowują i zanieczyszczają oraz analizy mające na celu sprawdzenia składu oraz siły działania. Po połączeniu składników w produkt, gotowy produkt jest badany pod kątem takich cech jak wchłanianie, biodostępność i rozkład po spożyciu. Od początku do końca procesu produkcyjnego NOW podejmuje niezbędne kroki dla zapewnienia czystości, siły działania i bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o tym jak NOW testuje swoje produkty.

Dobre praktyki wytwarzania

Od 1968 roku spełniamy wymagania przepisów dotyczących produkcji naturalnych produktów a nawet ostrzejsze wymagania. Byliśmy jednym z pierwszych producentów, którzy starali uzyskać certyfikację Natural Products Association’s (w owym czasie NNFA), w ramach inauguracyjnego programu GMP (dobrych praktyk wytwarzania) w roku 2000; uzyskaliśmy wtedy klasę “A” i od tego czasu uzyskujemy klasę “A” każdego roku. Program GMP stowarzyszenia NPA to dobrowolny program certyfikacyjny obejmujący standaryzowane metody produkcji i kontroli jakości. Firmy ubiegające się o certyfikację muszą poddać się intensywnym i dokładnym audytom procesów i procedur w zakresie produkcji oraz kontroli i zapewnienia jakości; muszą to zrobić co roku, w celu utrzymania dobrej oceny.

Firma NOW także całkowicie spełnia wymagania nowszych Current Good Manufacturing Practices, czyli cGMP agencji FDA. Wprowadzone w 2007 r. federalne cGMP to opublikowane federalne wymagania dla firm zajmujących się produkcją, pakowaniem, etykietowaniem lub przechowywaniem suplementów diety.
Wymagania cGMP zapewniają prawidłowe projektowanie, monitorowanie i kontrolę procesów i urządzeń produkcyjnych. Ustanawiają również minimalne wymogi w zakresie między innymi higieny, przechowywania dokumentacji, pakowania oraz etykietowania.

Przestrzeganie dobrych praktyk wytwarzania, nacisk jaki kładziemy na wybór jedynie najlepszych składników a także nasze zaangażowanie w testowanie i bezpieczeństwo – to odróżnienia nas od innych firm wytwarzających naturalne produkty. Dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym i naszym własnym laboratoriom jesteśmy dobrze wyposażeni do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wszystkich produktów marki NOW®.

Dowiedz się więcej na temat produkcji NOW prowadzonej na światowym poziomie.

2017-12-15T12:09:52+00:00