91 452 84 20
///Nasz proces produkcyjny

Nasz proces produkcyjny

Jakość, od początku do zakończenia procesu

Produkcja suplementów diety, podobnie jak wielu innych produktów konsumenckich, jest złożonym procesem, na który składa się wiele etapów. NOW® dokłada wszelkich starań aby zapewnić, że jakość jest priorytetem w całym procesie produkcyjnym.

Zaczyna się od zakupu surowców

Nasz proces produkcyjny rozpoczyna się na długo przed wprowadzeniem składników do produkcji. Agenci prowadzący zakupy dla NOW mają trudne, ale satysfakcjonujące zadanie stałego poszukiwania najlepszych źródeł zaopatrzenia w setki potrzebnych składników.

Ze względu wielką zmienność charakteryzującą naturalne składniki, rozmaite przyczyny powodują nieustanne zmiany w łańcuchach dostaw, dlatego też nasi agenci prowadzący zakupy zawsze poszukują nowych źródeł, porównując jakość surowca, aby zapewnić że zawsze otrzymujemy najlepsze aktualnie dostępne materiały. Produkty wysokiej jakości wymagają wysokiej jakości składników i nasi światowej klasy specjaliści od zakupów każdego dnia dbają o to abyśmy mieli doskonałe składniki.

Odbiór materiałów do produkcji

Gdy nasi agenci zapewnią dostawę surowców i składników najwyższej jakości, materiały te zostają wysłane do naszych zakładów produkcyjnych i tam wkracza do działania dział odbioru. Nasz  dział odbioru realizuje szereg krytycznych kroków, które zapewniają, że tylko najlepsze składniki zostają zaakceptowane:

  • Pracownicy fizycznie sprawdzają naczepy ciężarówek pod kątem oznak gorszej jakości towaru, wykorzystując zmysły wzroku, węchu i dotyku, dzięki czemu mogą zasygnalizować na wczesnym etapie, że przesyłka nie spełnia naszych rygorystycznych standardów jakości.
  • Osoba odbierająca wykonuje skanowanie w bliskim nadfiolecie przesyłki oraz przyczepy, co pomaga wykryć substancje zafałszowujące oraz zanieczyszczenia niewidoczne gołym okiem.
  • Pracownik porównuje dokumenty z działu zamówień z manifestem ładunkowym aby upewnić się, że otrzymujemy odpowiednie materiały, w zamówionej ilości i od właściwego dostawcy.
  • Dział odbioru powiadamia naszych techników ds. zapewnienia jakości, którzy następnie pobierają próbki dostarczonych surowców do przeprowadzenia metodami naukowymi specjalistycznych analiz dla potwierdzenia cech takich jak tożsamość, czystość oraz siła działania.

Miejsce wytwarzania i kraj pochodzenia

Przy coraz bardziej złożonych globalnych łańcuchach dostaw ważniejsza niż kiedykolwiek jest możliwość określenia pierwotnego źródła pochodzenia danego składnika lub substancji pomocniczej.

W NOW dokumentujemy nie tylko kraj pochodzenia składnika, ale także lokalizację w której składnik został przetworzony oraz / lub wyprodukowany. Rozumiemy znaczenie odtwarzalności historii produktu i podejmujemy niezbędne kroki aby udokumentować zarówno lokalizację wytwarzania jak i kraj pochodzenia wszystkich składników używanych w naszych produktach.

Wstępna analiza i testowanie

Po przyjęciu dostawy składników nasz zespół ds. jakości rozpoczyna testy mające na celu zweryfikowanie ich tożsamości i czystości, które prowadzi w naszych własnych, najnowocześniejszych laboratoriach analitycznych. NOW ma również techników zapewnienia jakości, którzy wykorzystują mobilne platformy testowe do wykonywania wstępnych analiz bezpośrednio na rampie odbiorczej. W połączeniu z fizycznymi inspekcjami wykonywanymi przez nasz zespół odbierający dostawy surowców, analizy te pozwalają nam szybko zdecydować czy dostarczony składnik zostanie przyjęty do naszych zakładów, czy też będzie odrzucony.

Dokładne badania i analizy

Po otrzymaniu składnika, jego skontrolowaniu i zaakceptowaniu, próbki trafiają do naszych wewnętrznych laboratoriów w celu dokładniejszego przetestowania i analizowania.

Bardzo niewiele firm posiada laboratoria, aparaturę oraz personel do testowania składników produktów oraz gotowych wyrobów we własnym zakresie. W NOW wykonujemy około 16 000 testów miesięcznie, wszystkie w naszych własnych obiektach, przy użyciu własnej aparatury i przeprowadzone przez własnych techników. Testy, które wykonują, obejmują badanie przesiewowe w celu wykluczenia obecności substancji zafałszowujących i zanieczyszczeń, zaś analizy służą weryfikacji tożsamości i siły działania.

Posiadanie własnych laboratoriów, aparatury i personelu pozwala nam na szybsze testowanie i analizowanie, daje lepszą możliwość reagowania, a także zapewnia świeższe produkty po niższych kosztach dzięki szybszemu obrotowi gotowych produktów.

Coraz trudniej jest znaleźć zewnętrzne laboratoria świadczące usługi na zasadzie kontraktów, które są wykorzystywane przez wielu innych producentów, a czasy realizacji analiz stają się coraz dłuższe, co powoduje zwiększanie ich kosztów; znaczna część tych kosztów jest przerzucana na sprzedawców detalicznych i na konsumentów, w postaci wyższych cen. Własne laboratoria NOW umożliwiają nam na ciągły wzrost, jednocześnie chroniąc jakość i wartość, jakiej klienci oczekują od NOW.

Produkcja oraz GMP (dobre praktyki produkcyjne)

Po zakończeniu wszystkich testów, badań przesiewowych i analiz, składniki są ostatecznie gotowe do właściwego procesu produkcyjnego. Są weryfikowane przez personel produkcyjny oraz przez personel zapewnienia jakości, a następnie przypisane do właściwej karty zadania produkcyjnego. Gdy wszystko zostanie sprawdzone i potwierdzone, pracownicy produkcji rozpoczynają proces wytwarzania, który jest monitorowany od początku do końca.

Przy tak wielu rozmaitych składnikach i zmiennych parametrach związanych z wytwarzaniem suplementów diety i naturalnych produktów, ustanowienie i utrzymanie spójnych i powtarzalnych procesów produkcyjnych jest koniecznością. I tutaj właśnie ogromne znaczenie mają GMP, czyli dobre praktyki produkcyjne.

Dobre praktyki produkcyjne

Od 1968 roku spełniamy i przekraczamy wymagania przepisów dotyczących wytwarzania produktów naturalnych, nawet zanim zostały wprowadzone. Byliśmy jednym z pierwszych producentów, którzy ubiegali się o certyfikację w ramach inauguracyjnego programu GMP (dobrych praktyk produkcyjnych), organizowanego przez Natural Products Association (w owym czasie NNFA), w 2000 r. Otrzymaliśmy wtedy ocenę “A” i od tego czasu niezmiennie jesteśmy co roku oceniani na poziomie “A”.

Program NPA (Natural Products Association) GMP to dobrowolny program certyfikacji, na który składają się standaryzowane praktyki produkcji oraz kontroli jakości. Firmy ubiegające się o certyfikację muszą poddawać się intensywnym i szczegółowym audytom procesów i procedur produkcyjnych, kontroli jakości oraz zapewniania jakości, i aby utrzymać swoją dobrą ocenę muszą to robić co roku.

NOW całkowicie wypełnia również wymagania nowszego standardu Food and Drug Administration w zakresie dobrych praktyk produkcji (cGMP). Wprowadzone w 2007 r. federalne cGMP są publikowanymi wymogami federalnymi dla przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, pakowaniem, etykietowaniem lub przechowywaniem suplementów diety.

Wymagania cGMP zapewniają prawidłowe projektowanie, monitorowanie i kontrolę procesów produkcyjnych oraz obiektów. Określają również minimalne wymagania dotyczące stanu sanitarnego, prowadzenia rejestrów, operacji pakowania i etykietowania oraz inne.

Nasze przestrzeganie dobrych praktyk wytwarzania, nasz nacisk na wybór wyłącznie najlepszych składników oraz nasze zaangażowanie w testowanie i zapewnienie bezpieczeństwa są tym, co odróżnia nas od innych firm z branży produktów naturalnych.

Underwriters Laboratories

W 2015 r. Natural Products Association (NPA) nawiązało współpracę z Underwriters Laboratories (UL), niezależną globalną firmą zajmującą się naukowo bezpieczeństwem, w celu przyznania akredytacji ACLASS/ANAB przez ANSI-ASQ National Accreditation Board dla pierwszego w naszej branży programu niezależnej certyfikacji cGMP. ANSI-ASQ to organizacja, która zapewnia akredytację w szerokim zakresie systemów zarządzania, w tym systemów zarządzania produkcją.

Akredytacja ACLASS/ANAB przez ANSI-ASQ National Accreditation Board wykazuje kompetencje techniczne UL jako organu monitorującego. ANSI-ANQ przeprowadza audyt UL i innych klientów, aby upewnić się, że są kompetentni i zdolni do pełnienia roli organu monitorującego. Zarówno UL jak i ANSI-ASQ pomogą zagwarantować, że odpowiedzialni wytwórcy naturalnych produktów stosują się do branżowych dobrych praktyk produkcyjnych w całym procesie produkcyjnym, co jest pomocne w zapewnieniu jakość i bezpieczeństwa tych produktów.

NOW była jedną z pierwszych firm, które uzyskały akredytację w ramach wspólnego programu NPA/UL w 2015 roku.

W 2018 roku uzyskaliśmy certyfikację UL Enhanced Certification dla całej naszej linii produktów do higieny osobistej (certyfikacja UL ISO 22716: 2007) oraz dla całej naszej linii naturalnej żywności (certyfikat UL Safe Quality Food (SQF)).

Oba zakłady produkcyjne NOW: w Bloomingdale, w stanie Illinois, jak i w Sparks, w Newadzie, zostały poddane audytowi i były certyfikowane przez UL, i każdy z obiektów będzie poddawany corocznemu audytowi nadzoru przed odnowieniem certyfikacji.

Dzięki naszym najnowocześniejszym zakładom produkcyjnym i wewnętrznym laboratoriom oraz dzięki ścisłemu przestrzeganiu regulacji jesteśmy dobrze przygotowani do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wszystkich produktów NOW®.

Nasz program zapewnienia non-GMO

GMO czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to organizmy wytworzone w wyniku inżynierii genetycznej, zazwyczaj poprzez połączenie genów pochodzących z różnych źródeł, w tym genów roślin, zwierząt, bakterii i wirusów, w celu stworzenia innego organizmu, ale takiego, który nie występują w naturze. Modyfikacja genetyczna różni się od tradycyjnego krzyżowania, w którym niezmodyfikowane geny są w naturalny sposób łączone w celu wzmocnienia pewnych naturalnych cech. W NOW jesteśmy głęboko przekonani, że to, co naturalne jest lepsze, zatem unikamy stosowania GMO jeśli to tylko możliwe, a naszym ostatecznym celem jest, aby 100% naszych produktów zawierało jedynie składniki niemodyfikowane genetycznie.

Program NOW zapewnienia Non-GMO jest wyrazem naszego proaktywnego podejścia do definiowania produktów niemodyfikowanych genetycznie i zawiera rygorystyczne standardy jakości obejmujące połączenie dokładnej dokumentacji i nieustannego prowadzenia testów. Współpracujemy również z organizacją The Non-GMO Project aby dodatkowo zweryfikować nasze produkty.

Certyfikacja produktów ekologicznych

Produkty ekologiczne NOW są certyfikowane przez Quality Assurance International (QAI), a my jesteśmy corocznie audytowani pod kątem zgodności z National Organic Programme (NOP). QAI jest jedną z wiodących organizacji certyfikujących produkty ekologiczne, objętą akredytacją USDA, która jest zaangażowana w zapewnienie cech ekologiczności każdego ogniwa w łańcuchu produktów ekologicznych.

Począwszy od gospodarstwa rolnego aż do półki sklepowej, QAI na każdym etapie weryfikuje, czy produkty można nazwać ekologicznymi, a wiedza specjalistyczna tej organizacji obejmuje m. in. produkcję roślinną, produkcję żywności, dystrybucję, sprzedaż detaliczną, usługi gastronomiczne, produkty do pielęgnacji ciała oraz suplementy diety.

Czystość, higiena i standardy sanitarne w najnowocześniejszym wydaniu

Standardy dobrych praktyk produkcji, zarówno wydane przez  NPA GMP jak i federalne cGMP, wymagają od wytwórców przestrzegania rygorystycznych minimalnych poziomów czystości i warunków sanitarnych. NOW wykracza daleko poza ustalone minima, aby zapewnić czystość naszych obiektów oraz ich wyposażenia.

Przeprowadzamy badania środowiska w celu zapewnienia właściwej jakości powietrza i kontroli zanieczyszczeń krzyżowych. Pobierane są próbki z urządzeń produkcyjnych dla sprawdzenia pod kątem obecności skażeń i dla zapewnienia czystości. Przeprowadzamy wysoce wyspecjalizowany test przy pomocy próbnika ATP (adenozynotrójfosforanu), który pozwala nam badać obecność alergenów i drobnoustrojów. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia produkcyjne, zostały tak zaprojektowane aby było możliwe kontrolowanie zanieczyszczeń krzyżowych i tak wybudowane, aby można było dokładnie czyścić sufity, ściany i podłogi.

W NOW higiena, czystość i warunki sanitarne są brane pod uwagę na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Gotowe produkty

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu produktów końcowych przez kontrolę jakości są one wprowadzane do zapasów i przechodzą do odpowiedniego obszaru magazynowania w naszych najnowocześniejszych obiektach dystrybucyjnych. Poziom zapasów produktu zostaje zaktualizowany, a gotowe produkty stają się dostępne do zakupu.

Końcowe etapy

Proces produkcji nie jest jeszcze zakończony bezpośrednio po wytworzeniu gotowych wyrobów. Po zabraniu gotowych wyrobów z obszaru produkcji nasz personel produkcyjny dokładnie czyści pomieszczenie i urządzenia, aby zapobiec jakiemukolwiek zanieczyszczeniu krzyżowemu podczas następnego cyklu produkcyjnego. Wiele spośród naszych pomieszczeń produkcyjnych stanowi indywidualne, odrębne obszary, zatem całe pomieszczenie, w tym sufit, ściany i podłogi, można dokładnie wyczyścić i odkazić.

Urządzenia produkcyjne są demontowane, czyszczone, a następnie montowane ponownie. W zależności od następnego cyklu produkcyjnego mogą być potrzebne regulacje, na przykład aby produkować tabletki o większym rozmiarze lub aby przetwarzać substancję o gęstszej konsystencji. Wszystko jest rejestrowane i dokumentowane, dzięki czemu możemy cofnąć się i sprawdzać procesy i procedury, nie tylko w przypadku wystąpienia jakiegoś problemu, ale także w celu szkolenia i doskonalenia umiejętności zarówno indywidualnych pracowników jak i zespołów, oraz poszerzenia wiedzy.

W NOW poświęcamy dużo czasu, wysiłku i zasobów na produkcję naszych wysokiej klasy naturalnych produktów i podejmujemy niezbędne kroki, aby zapewnić jakość na każdym etapie procesu produkcyjnego.

2019-03-04T12:35:20+00:00