Inne produkty z grupy wymiataczy wolnych rodników

Suplementy NOW z wymiataczami wolnych rodników mogą wspomagać zdrowie mózgu, nerek, kości, oczu, tkanek naczyń oraz innych organów i tkanek, poprzez utrzymywanie zdrowej odpowiedzi immunologicznej na normalny stres oksydacyjny i metaboliczny.*

Ich stosowanie jest skutecznym i wygodnym sposobem promowania ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia.*

*Te stwierdzenia nie były zweryfikowane przez Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration). Te produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.