Wymiatacze wolnych rodników

Wolne rodniki to są cząsteczki wytwarzane przez nasze organizmy w trakcie normalnych procesów metabolicznych, takich jak oddychanie, które są niestabilne i szkodliwe dla wewnętrznej równowagi organizmu – czyli dla homeostazy. Powstają one również na skutek kontaktu z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zanieczyszczenia, chemikalia i inne substancje obecne w środowisku.

Wymiatacze wolnych rodników, czasem błędnie nazywane antyoksydantami, są naturalnymi związkami, które neutralizują wolne rodniki w naszych organizmach.*

*Te stwierdzenia nie były zweryfikowane przez Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration). Te produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.