91 452 84 20
///Dobroczynność

Dobroczynność

Przyjaciel w potrzebie…

Od szeregu lat trwa dobry okres dla NOW, jednakże mamy za sobą lata chude i one nauczyły nas dystansu do sukcesu, a także koncentrowania się na tym co jest naprawdę ważne – czyli na pomaganiu innym. Czujemy się zobowiązani do dzielenia się naszym powodzeniem z innymi. Zatem szczodrze wspomagamy zaspokajanie potrzeb które stale widzimy wokół nas, a także pojawiających się nowych, konkretnych potrzeb. Zasilamy organizacje charytatywne w sposób bezpośredni i skuteczny, aktywnie szukamy organizacji, które są “zdolne do samodzielnego działania” oraz takich organizacji charytatywnych, które zachęcają swoich odbiorców do działania i uczą ich umiejętności, które pozwolą im w przyszłości radzić sobie samodzielnie. Oto tylko niektóre z celów dobroczynnych, które wspomagamy:

Hurricane Harvey Relief

Myśli i modlitwy NOW są z osobami dotkniętymi skutkami huraganu Harvey. Oprócz dokonania darowizny pieniężnej na działania Hurricane Harvey Relief, będziemy przekazywać darowizny pracowników wybranym organizacjom udzielającym pomocy ofiarom huraganu w Houston.

Lokalne

Potrzeby światowe / pomoc dla ofiar katastrof

Ochrona środowiska

Uważamy dobroczynność za obowiązek tych, którym w życiu się powiodło. Wierzymy w słuszność zasady “Czyńcie innym tak, jak byście czynili sobie”. W NOW® będziemy kontynuować działania charytatywne służące poprawie życia tych, którym się mniej poszczęściło.

Inne działania charytatywne

Poza wspieraniem znanych organizacji charytatywnych NOW promuje dwa razy w roku zbiórki na rzecz potrzebujących prowadzone przez pracowników, organizowane dwukrotnie w każdym roku dni sprzątania lasów przez ochotników oraz nasze wewnętrzne działania charytatywne, takie jak zbiórki prezentów na Boże Narodzenie dla biednych dzieci, zbiórki żywności, przyborów szkolnych oraz innych artykułów.

2017-12-15T12:35:36+00:00