91 452 84 20
///Bezpieczeństwo suplementów

Bezpieczeństwo suplementów

Podobnie jak żywność, leki i inne wyroby będące w sprzedaży które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, suplementy diety podlegają regulacjom wydawanym przez rząd federalny. Od 1994 r. utworzone ramy prawne strzegą bezpieczeństwa Amerykanów i zapewniają, że odpowiedzialni za wyroby producenci mają wyznaczone normy bezpieczeństwa i jakości których powinni przestrzegać, co prowadzi do standaryzacji i powtarzalności produkcji.

Dla właściwego reagowania w przypadku wystąpienia problemu z suplementem diety utworzono sprawny system raportowania zwany Adverse Event Reporting (AER, raportowanie o niepożądanych zdarzeniach), który umożliwia konsumentom, służbie zdrowia oraz innym instytucjom szybkie zgłaszanie do FDA skarg, obawy lub wątpliwości związanych z suplementami diety.

Ponadto, producenci odpowiedzialni za wyroby mają możliwość zainicjowania dobrowolnego wycofania własnego produktu już po umieszczeniu go na rynku – jeśli uważają, że mogą wystąpić z nim problemy.

Wiedząc, że procesy produkcji i testowania są w naszej firmie sprawnie prowadzone oraz że funkcjonują federalne regulacje dotyczące produkcji suplementów diety, możesz być spokojny – suplementy marki NOW®, stosowane zgodnie z przeznaczeniem i według zaleceń co do sposobu użycia, są bezpieczne.

2017-11-24T08:28:58+00:00